فیزیوتراپی برای چسبندگی رحم ودرمان نازایی

فيزيوتراپي در زنان و زايمان بطور كلي عمده ي تجهيزات فيزيوتراپي براي زنان باردار مضر بوده و خطر سقط جنين را به دنبال دارد،  اگر مادر در حين بارداري دچار درد هاي كمر، لگن يا زانو شود با توجه به من...