مگنت تراپی چیست
مگنت تراپی چیست

مغناطیس از زمان­های بسیار دور در درمان کاربرد داشته است. این میدان با نفوذ به سلول­ها یا غشاء سلولی، سلول را بهسازی و تبادل یونی را تسهیل و مصرف اکسیژن را زیاد می­کند. اثرات مگنت تر...

دستگاه لیزر
دستگاه لیزر

لیزر درمانی این امکان را به درمان گر می دهد تا با زیاد کردن گردش خون به صورت موضعی بدون دارو و آسیب، درد بیمار را کاهش داده وبه ترمیم بافتها کمک کند.   در تحقیفات پزشکی، لیزردرمانی فواید زیر...

دستگاه دیاترمی SWD
دستگاه دیاترمی SWD

دستگاه دیاترمی امواج کوتاه با استفاده از تابش انرژی امواج الکترومغناطیسی با فرکانس 27.12 مکاهرتز برای گرم کردن و ترمیم بافتهای عمیق می باشد. این دستگاه نفوذ عمیق تری نصبت به روشهای دیگر ازجمله مادون قرمز و...

دستگاه کامبینیشن چاتانوگا (Vectra Neo)
دستگاه کامبینیشن چاتانوگا (Vectra Neo)

دستگاه Vectra Neo استاندارد جدیدی در دستگاه های فیزيوتراپی بوجود آورده است. این دستگاه که نتیجه بیش از صد هزار ساعت تحقیق و طراحی پزشکان و مهندسین آمریکایی می باشد در سال 2014 در بازار آمریکا و اروپ...