درمان تخصصی لنف ادم در بیماران سرطان پستان توسط فیزیوتراپ متخصص در درمان لنف ادم

درمان تخصصى لنف ادم توسط فيزيوتراپيست مجرب و متخصص در درمان لنف ادم ماساژ و منوال تراپي اختصاصي بيماران مبتلا به ادم لنفاوي جهت كاهش درد و ورم و افزايش دامنه ي حركتي انجام تكنيك بانداژ تخصصي جهت درناژ و تخ...