لیزر درمانی با لیزر پر توان

لیزر درمانی با لیزر پرتوان، روشی نوین برای تسکین و رهایی از بسیاری از عارضه های دردناک می باشد. لیزر درمانی یا لیزر تراپی، سلول ها را با وارد کردن انرژی نور لیزر به بافت، تحریک می کند. لیزر پرتوان، یک روش ...