الکتروآکوپانکچر (طب سوزنی الکتریکی)

یکی‌ از درمانهای مطرح شده در دنیای پزشکی مدرن، طب سوزنی است. این درمان ، روش قدیمی چینی است که با تمرکز بر روی نقاط سطحی اعصاب و انرژی بدن، به درمان اختلالات بدن می پردازد. یکی از روشهای طب سوزنی، است...