سوزن خشک در فیزیوتراپی
سوزن خشک در فیزیوتراپی

فیزیوتراپی با سوزن خشک - Physiotherapy with dry needling در این مقاله سعی شده است مقاله ای تخصصی به زبان ساده تری بیان شده باشد، شاید بعضی از موارد به صورت تخصصی و سنگین گفته شده باشد، در عین حال مطالب جد...

الکتروآکوپانکچر (طب سوزنی الکتریکی)
الکتروآکوپانکچر (طب سوزنی الکتریکی)

یکی‌ از درمانهای مطرح شده در دنیای پزشکی مدرن، طب سوزنی است. این درمان ، روش قدیمی چینی است که با تمرکز بر روی نقاط سطحی اعصاب و انرژی بدن، به درمان اختلالات بدن می پردازد. یکی از روشهای طب سوزنی، است...